Poišči

Centrometal vodi vizija ''Izdelki, ki bogatijo svet, v katerem živimo, za zadovoljstvo naših uporabnikov''.

S spodbujanjem tehnoloških idej in izdelkov prispevajo k pozitivnemu razvoju na poslovnem in globalnem nivoju.

Visoko kakovosten izdelek, učinkovita raba energije, varstvo okolja in predvsem zadovoljni kupci so vodilna načela Centrometala. Ta filozofija je prisotna pri razvoju, proizvodnji, uporabi in vzdrževanju izdelkov Centrometal, do usposabljanja zaposlenih in sodelavcev podjetja.

Nenehno izboljševanje tehnologij, procesov in izdelkov, ne le, da se izpolnijo želje in pričakovanja kupcev, ampak tudi preprečevanje onesnaževanje, ter zmanjšati negativne vplive na okolje ob upoštevanju tako našo vizijo, kot tudi pravne in druge veljavne zahteve.


 

BIOTEC PLUS 25-45kW

Kotel z dvema kuriščema in lambda sonda

Centrometal kotel Biotec plusJekleni toplovodni kotel z dvema kuriščema so načrtovani za ogrevanje na lesne pelete in drva.V kurišču za pelete je tovarniško vgrajen gorilnik za kurjenje lesnih pelet s funkcijo samodejnega čiščenja rešetke in vžiga pelet. V drugem kurišču gorijo drva s postopkom pirolize. Več funkcijska digitalna regulacija kotla s pomočjo lambde sonde in modulacijskega ventilatorja optimizira gorenje v obeh kuriščih, s čimer se dviguje efektivnost kotla. Zalogovnik pelet je sestavni del kotla, na katerega je mogoča vgradnja sistema za samodejno vakuumsko dovajanje pelet. S kotlom je obvezna vgradnja akumulacijskega zalogovnika gretja (CAS). Regulacijo kotla je mogoče razširiti z modulom CM2K-B (upravljanje 2 ogrevalnih krogov glede na zunanjo temperaturo, največ 4 x CM2K), z modulom za prijavljanje napak in vklop/izklop kotla CMGSM. 

 • Kotel klase 5.
 • Toplovodni kotel z dvema kuriščema za centralno ogrevanje s sekanimi drvmi in peleti, moči 25,29, 31, 35 in 45 kW.
 • Kompakten kotel visokih izkoristkov in nizkih potreb po vzdrževanju (ob serijsko vgrajenim sistemom za samodejno čiščenje rešetke pelet, lahko dodatno naročite samodejno čiščenje dimnih poti).
 • Tovarniško vgrajena regulacija upravlja kotel s pomočjo lambda sonde, senzorjem kotla, senzorjem temperature v kurišču po postopku pirolize in senzorjem temperature dimnih plinov s pomočjo moduliranega ventilatorja dimnih plinov.
 • Modulirano delovanje kotla (30–100 % moči).
 • Senzor nivoja goriva v zalogovniku pelet
 • Več funkcijska digitalna regulacija z barvnim zaslonom na dotik upravlja postopek pirolize v kotlu za drva in lahko samodejno vklopi stran kotla za pelete, ko v kotlu ni več drv.
 • Predvideni za vgradnjo v odprte ali zaprte sisteme ogrevanja izključno preko akumulacijskega zalogovnika (CAS), prostornina min. 50 l/kW.
 • Kotel je testiran in certificiran po evropski normi EN 303-5:2012, ustreza klasi 5 in proizveden v skladu z normama ISO 9001 in ISO 14001.

Katalog Biotec Plus

BIOTEC-L 25, 36 in 45kW

Kotel na drva - Pirolitično izgorevanje

Biotece L kotel na drvaKovinski toplovodni kotli BioTec-L nazivnega toplotnega učinka od 25 do 45 kW so predvideni za nalaganje z lesom. Namenjeni so ogrevanju objektov od najmanjših do srednjih velikosti. Gorivo temeljito izgoreva po principu pirolize. Prostrano kurišče omogoča nalaganje z gorivom, dolžine do 550 mm. Čas trajanja enega polnjenja je vsaj 4 ure pri nazivnem toplotnem učinku, z možnostjo podaljšanja na ves dan, kadar je potreba po gretju manjša. Kotel ima tudi možnost vzdrževanja žerjavice do 12 ur - v tem času lahko peč dodatno naložite brez ponovnega vžiga. Delovanje kotla upravlja tovarniško vgrajena digitalna regulacija s pomočjo lambda sonde, senzorja temperature v kurišču kotla, motorja za upravljanje vsesavanja primarnega in sekundarnega zraka ter menjavo števila vrtljajev tlačnega ventilatorja na izhodu dimnih plinov iz kotla. Kotel se vgrajuje na instalacijo centralnega gretja posredno prek trojnega termostatičnega ventila in akumulacijskega zbiralnika CAS. Kotel je preizkušen in certificiran po normi EN 303- 5:2012 in zadostuje razredu 5. Proizveden je v skladu z normo ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004.

 • Toplovodni kotel za centralno gretje je predviden za kurjenje z lesom z vsebnostjo vlage pod 25 %.
 • Sodobni kotel, v katerem po principu pirolize temeljito izgoreva gorivo, s čimer je potreba po čiščenju minimalna (odvisno od kvalitete drv in obremenitve kotla).
 • Konstrukcijske rešitve vodenja plinov izgorevanja in njihovo dodatno izgorevanje zagotavljajo visoko stopnjo izkoriščanja kotla, kar ga naredi izredno varčnega.
 • Ekološko je sprejemljiv, saj dosega nizke vsebnosti škodljivih sestavin v izhodnih plinih.
 • Troje velikih vratc in ležišče kotla omogočajo kurjenje z velikim gorivom ter povsem enostavno čiščenje in vzdrževanje.
 • Predviden je za vgradnjo v odprte ali zaprte sisteme centralnega gretja, izključno prek akumulacijskih zbiralnikov (CAS).
 • Dostavljen je s tovarniško povezanimi kabli in z vgrajeno regulacijo kotla, ki ga upravlja.
 • Tovarniško vgrajena regulacija upravlja kotel s pomočjo lambda sonde, senzorja temperature in ležišča kotla, motorja za upravljanje vsesavanja primarnega in sekundarnega zraka ter z menjavo števila vrtljajev tlačnega ventila na izhodu dimnih plinov iz kotla.
 • Mogoča nadgradnja GSM-sporočanja in modula za vodenje dveh krogov gretja prek mešalnih ventilov po zunanji ali sobni temperaturi (dodatna oprema).
 • Kotel je preizkušen in certificiran po normi EN 303-5:2012 ter zadostuje razredu 5. Proizveden je v skladu z normami ISO 9001:2008 in ISO 14001:2004.

Katalog Biotec L 

 

EKO-CK P/ EKO-CKB P

Kotel na lesene pelete

Centrometal kotel eko-ckJekleni toplovodni kotli EKO-CK P nazivne toplotne moči 14 do 50 kW, ter EKO-CKB P nazivne toplotne moči 14 do 40 kW z obvezno dodatno opremo Cm Pelet-set so predvideni za kurjenje z lesenimi peleti. Posebnost kotlov EKO-CKB P je vgrajen inox bojler sanitarne tople vode, ki je potopljen v kotlovski vodi, kar omogoča stalno toplo sanitarno vodo v bojlerju, brez dodatnih investicij. Kotli so namenjeni ogrevanju od najmanjših do večjih objektov, kot osnovni izvor toplote ali kot alternativni izvor, kar se v današnjih časih vse pogosteje uporablja. Kakovost kotlov potrjuje vrsta preverjenih tehničnih rešitev, ki dokazujejo brezhibno in zanesljivo delovanje. Cm Pelet-set in toplovodni kotel ustvarjata funkcionalno celoto, namenjeno za kurjenje z lesnimi peleti. Samodejno delovanje teh ''mini naprav'' nudi uporabniku precejšnje udobje ter jih naredi primerne za široko uporabo. Z vidika funkcionalnosti te naprave niso nič slabše od oljnih ali plinskih sistemov za ogrevanje, saj se po porabi goriva 40-odstotno bolj izplačajo kakor tisti, ki kurijo EL-kurilno olje. Kotli so izdelani v skladu z evropskim standardom EN 303-5.

 • Pravilno dimenzionirano kurišče, odvod dimnih plinov skozi tri prekate ter dodatni turbulatorji zagotavljajo velik izkoristek kar potrjuje ekonomičnost kotlov.
 • Bojler sanitarne tople vode v kotlu EKO-CKB P je izdelan iz kvalitetne nerjaveče pločevine, ki odgovarja visokim higijenskim pogojem. Potopljen bojler omogoča hitro ogrevanje sanitarne vode.
 • Kurišče kotla je izdelano iz najkvalitetnejše 5 mm kotlovske pločevine.
 • Velika vrata omogočata preprosto čiščenje in vzdrževanje.
 • Delovanjem sistema upravlja digitalna regulacija, ki uporabniku nudi zanesljivost in precejšnje udobje.
 • Zalogovnik za pelete (300 lit.) je sestavni del naprave, polni pa se po potrebi z zgornje strani.
 • Odpremlja se ločeno telo kotla, plašč in izolacijo kotla, kar omogoča enostaven transport in vgradnjo, obenem pa zmanjšuje možnost poškodb.
 • Kotli so preizkušeni in certificirani po europskih standardih EN 303-5 na Strojni in ladjedjelski fakulteti v
 • Zagrebu in so proizvedeni v sklado z normo ISO 9001/2000.

Katalog Eko CK 

 

PELTEC 12-48kW

Kotel za kurjavo na lesne pelete

Peltec kotel na peleteJekleni toplovodni kotel je namenjen za kurjavo na lesne pelete. V kotel je vgrajen gorilnik z zgorevanjem na lesne pelete, s funkcijo samodejnega vžiga in samodejnega čiščenja, kar omogoča zanesljivo delovanje tudi s peleti slabše kakovosti. Funkcija samodejnega čiščenja turbulatorskih cevi zagotavlja enakomerno izmenjevanje toplote in visoko ter enakomerno raven izkoriščenosti kotla. Digitalna kotlovna regulacija v osnovni izvedbi nudi tudi možnost upravljanja z dodatno opremo, kot je npr. lambda sonda ali količina pelet v zalogovniku. Zalogovnik peletov je sestavni del kotla. Kotel je dostavljen v delih zaradi lažjega vnosa v kotlovnico.

 • Toplovodni kotel za centralno ogrevanje Pel-Tec z vgrajenim integriranim gorilnikom na pelete, moči 12, 18, 24, 36, 48 kW.
 • Predviden za kurjavo samo na lesne pelete.
 • Popolnoma samodejno delovanje kotla preko vgrajene digitalne regulacije, ki usmerja delovanje kotla, obtočne črpalke in črpalke za sanitarno vodo ter avtomatsko čiščenje gorilnika in kotla.
 • Modulirajoče delovanje kotla (30–100 %) in velika izkoriščenost kotla.
 • Možnost delovanja tudi s peleti slabše kakovosti.
 • Veliki grafični zaslon na digitalni regulaciji.
 • Odstranjevanje pepela po pribl. 3 porabljenih zalogovnikih peletov (približno 600 kg), kar je odvisno od kakovosti peletov.
 • Dodatna oprema: senzor količine peletov v zalogovniku, sobni termostat, ki sporoča nivo peletov v zalogovniku, sporočanje napak in nivoja peletov preko GSM-a, upravljanje ogrevalnih krogov preko zunanje temperature, avtomatsko dopolnjevanje zalogovnika peletov.
 • PelTec-lamba je verzija kotla z vgrajeno lambda sondo.

Katalog Peltec 

 

CAS 501 – 2006

Akumulacijski zalogovnik

Toplovodno ogrevanje na trdo kurivo

Akumulacijski zalogovniki CAS so namenjeni vgradnji v sisteme centralnega ogrevanja v povezavi z kotli na trdo kurivo (Bio-Tec, EKO-CK P (EKO-CK), EKO-CKB P (EKOCKB), CentroMini, EKO-CKS, CentroPlus, CentroPlus-B...) zaradi akumuliranja toplotne energije ter ekonomičnejšega in učinkovitejšega delovanja kotla. Izdeluje se v šestih velikostih in štirih modelih: kot akumulacijski zalogovnik (CAS), kot zalogovnik z vgrajenim inox bojlerjem za pripravo vroče sanitarne vode (CAS-B), kot zalogovnik z izmenjevalcem za priklop solarnih kolektorjev (CAS-S), ter kot zalogovnik z inox bojlerjem in izmenjevalcem (CAS-BS). Taki modeli omogočajo istočasno uporabo več obnovljivih izvorov energije zaradi česar so ekološko in enegijsko zelo uporabni. Z vgrajenimi zalogovniki CAS je nalaganje možno načrtovati, v primeru nižjih zunanjih temperatur pa je ogrevanje prostorov in sanitarne vode bez nalaganja mogoče tudi več dni. Zalogovniki so izdelani iz atestiranih materijalov v skladu z standardom ISO 9001/2000.

 • Namenjeni so vgradnji v sisteme centralnega ogrevanja za akumulacijo toplotne energije.
 • Poveča ekonomičnost in učinkovitost delovanja kotla na trdo kurivo.
 • Izdelani so iz atestirane železne pločevine v skladu z standardom ISO 9001/2000, dobro toplotno izolirani, z oblogo iz umetnega usnja z zunanji strani.
 • Zalogovnike je mogoče medsebojno povezovati, da se poveča skupna akumulacija.

Izdelujejo se v 6 velikostih in 4 modelih.

  akumulacijski zalogovnik

  akumulacijski zalogovnik z cevnim izmenjevalcem

  akumulacijski zalogovnik z vgrajenim inox bojlerjom za vročo sanitarno vodo;

  akumulacijski zalogovnik z vgrajenim inox bojlerjom za vročo sanitarno vodo in cevnim izmenjevalcem

- CAS 501 (475 litrov), CAS 801 (740 litrov), CAS 1001 (940 litrov), CAS 1501 (1435 litrov), CAS 2001 (1920 litrov), CAS 2006 (1967 litrov)

- CAS-S 501 (475 litrov),

Katalog Zalogovnik CAS 

Imate vprašanja za nas ?